top of page
​AD

5 Phút Lịch Sử Hội Thánh: Thuyết Vô Thần

Chúng ta đang chứng kiến ​​sự gia tăng của những người theo thuyết vô thần và chủ nghĩa vô thần thực hành trong thế kỷ 21. Tất cả sự không tin này đến từ đâu?


Hôm nay, trên hành trình của chúng ta, Tiến sĩ Stephen Nichols theo dõi sự phát triển của chủ nghĩa vô thần trong thế giới hiện đại.


Kẻ ngu đã nói trong lòng, "Không có Đức Chúa Trời."

Họ hư hoại, họ làm những việc ghê tởm; không một ai làm thiện.


Chúa từ trời nhìn xuống con cái loài người,

để xem có ai hiểu,

ai tìm theo Đức Chúa Trời.


Tất cả họ đã quay sang bên; cùng nhau họ đã trở nên đồi bại; không một ai làm thiện, không có dù chỉ một. 
 


Trong tập 5 phút Lịch sử Hội thánh này, chúng ta thử một chút gì đó khác biệt. Thông thường chúng ta nói về những điều bên trong thuyết hữu thần và chúng ta rất quan tâm đến một truyền thống hữu thần. Nhưng hôm nay chúng ta hãy nói về điều ngược lại với điều đó và lịch sử của thuyết vô thần. Bạn có thể nói chủ nghĩa vô thần đã có từ ban đầu, từ khu vườn. Bạn có thể nói nó đã có ở Thi thiên, chẳng phải câu 1 Thi thiên 14 nói, "Kẻ ngu đã nói trong lòng, không có Đức Chúa Trời." sao?


Nhưng những gì chúng ta đang nói về trong tập này là lịch sử của chủ nghĩa vô thần trong thế giới hiện đại. Lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy thuật ngữ tiếng Anh atheism là vào những năm 1580s, nhưng chúng ta thấy nó, đặc biệt là trong thế giới hiện đại của thế kỷ 19 và 20. Nếu chúng ta nhìn vào bối cảnh ngày nay, cuộc thăm dò mới nhất mà tôi thấy, từ năm 2014, nhưng nó nói rằng chỉ có dưới 3% người Mỹ tuyên bố là vô thần. Bây giờ, nếu bạn ném vào danh mục đó cái gọi là người tu hành, đây là những người không có liên kết tôn giáo và thực sự không có khuynh hướng tôn giáo, thì là 20%, bạn có thể gọi họ là những người vô thần thực hành. Vậy là có những người vô thần tự xưng và những người vô thần thực hành. Tất cả họ đến từ đâu?


Những gì chúng ta tìm thấy trong những năm 1700s và vào đến những năm 1800s là tiền thân của thuyết vô thần, là thuyết thần giáo tự nhiên. Thuyết hữu thần mang ý tưởng về quyền tối cao và sự quan phòng, rằng Đức Chúa Trời đang kiểm soát vũ trụ của mình, kiểm soát như là R.C. Sproul nói, từng phân tử một, không có phân tử ngoại lệ nào. Và cũng rất chủ động trong cuộc sống của con người và trong vũ trụ của ngài thông qua học thuyết về sự quan phòng. Đức Chúa Trời tham gia mật thiết vào việc đưa đến kết quả và hoàn thành niềm vui tốt đẹp của Ngài. Đó là thuyết hữu thần.Thuyết thần giáo tự nhiên loại bỏ Thiên Chúa khỏi cuộc sống hàng ngày và loại bỏ Thiên Chúa chủ động tham gia vào việc duy trì sự sáng tạo. Thượng đế tạo ra trái đất, giống như bạn bắt đầu con quay và bạn làm cho nó quay, sau đó bạn cứ để nó thế. Đó là những gì Chúa đã làm, ông ấy đã tạo ra thế giới và rồi ông ấy cứ để nó thế. Ông ấy hơi bị loại bỏ. Đó là thuyết thần giáo tự nhiên. Đó là tiền thân của thuyết vô thần và những gì chúng ta thấy trong thế kỷ 19 và 20 khi chủ nghĩa thần giáo tự nhiên nổi lên khắp nơi, đặc biệt là trong Học viện và lôi kéo được sự chú ý của tầng lớp trí thức và triết học.


Chúng ta thấy các trường phái triết học khác nhau cổ vũ chủ nghĩa vô thần. Chúng ta thấy điều này ở châu Âu và chúng ta thấy nó ở Mỹ. Chúng ta thấy điều đó ở những nhà tư tưởng như Friedrich Nietzsche, người đi đến kết luận rằng Chúa đã chết và chúng ta đã giết ngài. Rằng chúng ta đã đến một thời điểm trong thế giới hiện đại, nơi Chúa không còn là một luận đề có thể hiểu được nữa và từ đó xuất hiện một triết học và thế giới quan vô cùng tuyệt vọng, tuyệt vọng và đen tối được gọi là chủ nghĩa Hư vô. Chúng ta thấy điều đó trong một số trường phái tư tưởng dường như ngày càng phức tạp hơn trong thế kỷ 20. Chúng ta thấy điều đó trong chủ nghĩa thực chứng lôgic và một số quan điểm khoa học hơn hoặc đúng ra, chúng ta nên nói, thế giới quan của chủ nghĩa khoa học muốn giảm bớt mọi thứ có thể biết được thành những gì có thể quan sát được bằng năm giác quan. Và vì vậy sự sáng tạo, hành động của sự sáng tạo, chính Thượng đế, thế giới siêu việt, thế giới tâm linh, thế giới đức tin, tất cả những điều này đều nằm ngoài lĩnh vực khoa học, theo chủ nghĩa khoa học. Và vì vậy Chúa không phải là một phần của phương trình đó.


Đó là một bản phác thảo ngắn gọn về lịch sử của chủ nghĩa vô thần và tôi nghĩ chúng ta đang quay trở lại ngay với Thi thiên 14, phải không?Podcast hàng tuần này cung cấp thông tin về lịch sử hội thánh. Du hành ngược thời gian khi chúng ta nhìn lại những con người, sự kiện và thậm chí cả những địa điểm đã tạo nên câu chuyện Cơ đốc. Mỗi tập cung cấp một cái nhìn sơ lược dễ hiểu về cách Đức Chúa Trời vĩnh cửu, không thay đổi đã hoạt động trong hội thánh qua các thế hệ trước và điều này có thể khuyến khích chúng ta ngày nay như thế nào.


History of Atheism của Stephen Nichols, được sử dụng bởi sự cho phép của Ligonier Ministries.

Comments


Không bao giờ bỏ lỡ bản tin mới

Đăng ký nhận thư từ Ngoài Kia

Cảm ơn bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ sớm.

bottom of page