top of page
​AD

Ả Rập Xê Út - Các nhà đầu tư lớn thứ hai của Twitter sau Elon Musk