top of page
​AD

Chính Sách và Nội Quy Học Viện Ngoài Kia

Các chính sách và nội quy hoạt động của Học viện Ngoài Kia giúp chứng minh sự tuân thủ quy định.


Chính sách


 1. Thành viên tự nguyện. Mọi thành viên tham gia một cách tự nguyện và có quyền ngừng tham gia bất kỳ lúc nào với bất kỳ lý do nào.

 2. Chống quấy rối và không phân biệt đối xử. Học viện nghiêm cấm các hành vi quấy rối và phân biệt đối xử. Hãy xem xét luật chống phân biệt đối xử địa phương hiện hành để biết về tiêu chuẩn ứng xử cộng đồng.

 3. Tư cách thành viên. Thực tập viên tiềm năng được tuyển dụng sẽ tham gia với tư cách là thành viên chính thức sau khi vượt qua vòng bầu chọn thành viên.

 4. Quyền lợi thành viên. Thành viên được hưởng các quyền lợi chẳng hạn như vé mời tham dự các sự kiện, quyền biểu quyết, tác phẩm nghệ thuật được nhận xét bởi Ủy ban Phê bình uy tín trên Tạp chí Ngoài Kia, tạo trang web nghệ sĩ cá nhân hoá, nhiều ưu đãi quà tặng và chiết khấu mua hàng. Liên hệ với Trưởng khoá để đảm bảo tất cả các yêu cầu về quyền lợi được giải quyết.

 5. Khen thưởng. Chương trình chấm điểm (+Respect) ghi nhận và tuyên dương những thành viên có thành tích tốt thúc đẩy sự phát triển của Học viện để hưởng các ưu tiên, khuyến khích, động viên xây dựng tính tích cực, sự sáng tạo, ý chí quyết tâm tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua gia tăng năng suất.

 6. Kỷ luật. Thành viên vi phạm nội quy có quyền tự bào chữa, được ghi thành biên bản. Biện pháp kỷ luật khiển trách, cách chức. Hành vi tái phạm nội quy nhiều lần tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất hủy tư cách thành viên.

 7. Bonus. Thành viên được thông báo về tần suất của bonus, các phương thức thanh toán để nhận thưởng và bất kỳ thủ tục đặc biệt nào khi ngày trả bonus rơi vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ. Tất cả các giao dịch được thanh toán qua Ngân hàng Quốc Gia Ngoài Kia. Liên hệ với Thủ quỹ để đảm bảo tất cả các yêu cầu về hình thức thanh toán được giải quyết.

 8. Môi trường an toàn lành mạnh. Thành viên báo cáo các vi phạm liên quan đến mối nguy hại tại Học viện ngay lập tức, chẳng hạn như lạm dụng chất kích thích, phân biệt đối xử và xung đột bạo lực trong và ngoài Học viện.

 9. Chuyên cần và đúng giờ. Thành viên phải sẵn sàng làm việc vào thời gian dự kiến và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, báo cáo cho Trưởng khóa về sự vắng mặt đột xuất hoặc chậm trễ.

 10. Giao nhận và trả lại tài sản. Nếu thành viên được cung cấp thiết bị, công cụ hoặc tài sản của Học viện, hãy sử dụng biểu mẫu để ghi lại những gì đã được cung cấp cho thành viên. Điều này giúp đảm bảo rằng tất cả tài sản được trả lại và kiểm kê tại thời điểm giao nhận. Liên hệ với Trưởng khoá để nhận biểu mẫu.

 11. Nghỉ phép. Thành viên gửi yêu cầu về thời gian nghỉ phép cho bất kỳ mục đích nào bằng văn bản.

 12. Thành viên ở nước ngoài. Học viện cam kết tạo điều kiện hợp lý cho các thành viên hoạt động ở mọi quốc gia. Nhân viên tuyển dụng thông báo tất cả các thông tin về sự kiện liên quan gần chỗ ở của thành viên.

 13. Đánh giá hiệu suất. Học viện ghi lại tất cả các sự kiện thực hiện bằng văn bản, cho dù tích cực hay tiêu cực. Điều này nhằm để đánh giá hiệu suất thành viên hàng năm, công nhận, thăng chức, khen thưởng và kỷ luật.

 14. Quỹ thành viên. Tất cả thành viên được yêu cầu đóng quỹ US$15/năm (mười lăm đô la Mỹ) khi gia nhập Học viện.


Nội quy


 1. Cung cấp thông tin cá nhân cho mục đích xử lý hồ sơ có hệ thống

 2. Thêm công việc “Ngoài Kia” trong tiểu sử các trang mạng xã hội

 3. Đặt thẻ #NKI đầu tiên trong mỗi bản phát hành mới trên mọi nền tảng xã hội

 4. Phát hành các tác phẩm nghệ thuật một cách chuyên nghiệp, bài nhạc kèm thông tin, ảnh bìa, lyrics đầy đủ trên YouTube, SoundCloud; phân phối tác phẩm (nếu có thể) qua Spotify, Apple Music; duy trì quyền truy cập tác phẩm công cộng

 5. Tham gia nhóm chat chung của Học viện để có điều kiện liên lạc trao đổi thuận lợi với các thành viên

 6. Nghiêm cấm việc phát tán mọi nội dung (bao gồm text, video, hình ảnh) trong nhóm chat chung của Học viện ra bên ngoài. Vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật cao nhất hủy tư cách thành viên

 7. Kết bạn với các thành viên và duy trì liên lạc, hợp tác dự án, hỗ trợ tương tác dự án

 8. Chủ động liên hệ đều đặn với biên tập viên Tạp chí Ngoài Kia phù hợp để phỏng vấn viết bài báo khi phát hành dự án mới

 9. Cộng tác với các thành viên khác khi được thông báo

 10. Không thể vắng mặt đột ngột trong thời gian dài mà không có lý do nghỉ phép, sau 3 tháng không liên lạc được tự động hủy tư cách thành viên

 11. Tuân thủ nội quy đoàn kết và duy trì môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng

 12. Có đạo đức làm việc tốt trong và ngoài nhóm, duy trì tư cách tác phong chuyên nghiệp

 13. Tham dự lễ trao Giải thưởng Âm nhạc NKI cuối khoá

 14. Đóng quỹ thành viên hàng năm


Khi đưa ra quyết định tham gia, hãy xem xét tất cả các chính sách và nội quy hiện hành của Học viện Ngoài Kia. Vị trí đăng ký sẽ quyết định liệu bạn có phải cung cấp thêm thông tin hay không.


Nhân viên tuyển dụng có trách nhiệm thông báo về chính sách của Học viện với người đăng ký vào thời điểm tuyển dụng và bất cứ khi nào thực hiện các thay đổi đối với chính sách. Thành viên có trách nhiệm đọc và tuân thủ tất cả các chính sách của Học viện.


Chính sách và nội quy có thể thay đổi phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm thời gian, vị trí.


Những trường hợp tái phạm nội quy nhiều lần có thể khiến quyền thành viên bị chấm dứt vĩnh viễn.

Comments


bottom of page