top of page
​AD

Giang Sili "Thằng Hàng Xóm" Dance Choreography

"Thằng Hàng Xóm" Dance Choreography được thực hiện bởi Giang Sili. Nghe 1 thiếu uý quân đội nào đó kể Giang cũng là 1 thiếu uý sĩ quan quân đội Việt Nam luôn, và đã xác nhận. Vui và tự hào vãi. Giang Sili đúng chính xác là 1 thằng hàng xóm rồi!


Follow Giang Sili:

https://www.youtube.com/channel/UCo3o9TfwvGa8klxYG58SsWA

https://www.facebook.com/kabu.left/


bottom of page