top of page
​AD

Karo# Review Album Của D of NKI và C3KD

Review 2 album của NKI (Thomas D & C3KD) phát hành vào năm 2017. Dành tặng những người có chung niềm yêu thích NKI chưa có cơ hội sở hữu album Thư Gửi Những Người Phòng-Ngự Việt Nam và mixtape OD.

► FOLLOW KARO#:

Facebook | https://www.facebook.com/karohash

Youtube | https://www.youtube.com/karohash

Email | karohash@gmail.com

Thẻ:

bottom of page