top of page
​AD

Karo# Review Album Của D of NKI và C3KD [Video]

Review 2 album của NKI (Thomas D & C3KD) phát hành vào năm 2017. Dành tặng những người có chung niềm yêu thích NKI chưa có cơ hội sở hữu album Thư Gửi Những Người Phòng-Ngự Việt Nam và mixtape OD.Thẻ:

bottom of page