top of page
​AD

Torai9 Khẳng Định MAC Rap Dữ Nhất Việt Nam Thời Điểm Hiện Tại

Giai đoạn sau này nó đã đạt tới cảnh giới tối cao, mà ở đẳng cấp đó thường phải đối diện với sự cô đơn tịch mịch. Không còn nhiều người hiểu, không còn nhiều người nghe lọt tai nhạc nó, nhưng ngay từ đầu nó đã không đi theo con đường thay đổi mình để phù hợp thị hiếu mọi người. Nó phát triển để trở thành phiên bản tốt nhất của nó.

Lê Kỳ Quý Phong, Facebook


Lê Kỳ Quý Phong, Facebook

Thẻ:

bottom of page