top of page
​AD

Video: Lil Qun chia sẻ cảm nghĩ về show diễn TRAP ROOM x NKI SGN0222

Sau show diễn đầu tiên thành công, thành viên Học viện Ngoài Kia tại Cần Thơ đã thực hiện một video tổng kết chia sẻ cảm nghĩ về sự kiện.

Ngoai Kia SGN0222 - @TrapRoom @NestSaigon