top of page
nki music awards.png

HỌC VIỆN NGOÀI KIA & YÊU CẦU THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

 

Phải là người chuyên nghiệp trong ngành Giải trí để đủ điều kiện tham gia Học viện Ngoài Kia và Tư cách thành viên tổ chức bình chọn.
 

  • Phải từ 18 tuổi trở lên

  • Nghệ sĩ biểu diễn (ca sĩ và / hoặc nhạc sĩ), Nhạc sĩ, Nhà soạn nhạc, Người dàn nhạc, Người viết lời, Người dàn dựng, Người chỉ huy với các khoản tín dụng có thể kiểm chứng dễ dàng trên phương tiện truyền thông mạng xã hội, www.facebook.com hoặc cơ sở dữ liệu tương đương.

  • Nhà sản xuất âm thanh, Kỹ sư, Người hòa âm với các khoản ghi âm có thể dễ dàng trên phương tiện truyền thông mạng xã hội, www.facebook.com hoặc cơ sở dữ liệu tương đương.

  • Đạo diễn, Nhà sản xuất, Diễn viên hoặc Chuyên gia Điện ảnh / Truyền hình khác có ít nhất năm năm kinh nghiệm và các khoản tín dụng trên màn hình có thể xác minh được với một tổ chức giải trí đã biết hoặc tổ chức liên quan đến âm nhạc.

  • Giám đốc điều hành, Nhà phát triển, Nhà xuất bản hoặc Trưởng bộ phận âm nhạc có ít nhất năm năm kinh nghiệm làm việc với các công ty hoặc công ty nổi tiếng trong ngành giải trí.

  • Nhà báo âm nhạc, nhà phê bình, nhà báo chuyên mục và / hoặc chuyên gia truyền thông với ít nhất ba tác phẩm được xuất bản trực tuyến hoặc tối thiểu ba lần xuất hiện trên màn hình với tư cách là phóng viên và / hoặc nhân vật (tất cả đều liên quan đến âm nhạc).

  • Biện tập viên giải trí / Quan hệ đối tác với danh sách khách hàng có thể xác minh được.

  • Học viện bỏ phiếu bao gồm cơ quan tư vấn của Ban cố vấn HVNK.

  • Cơ quan bỏ phiếu HVNK được liên hệ qua email hoặc một hình thức liên lạc điện tử khác khi thời gian bỏ phiếu đang mở.

  • Phiếu Bầu cử sẽ là dạng điện tử.

BAN CỐ VẤN HVNK

 

• Ban Cố vấn HVNK bao gồm một nhóm các chuyên gia giải trí đa dạng và dày dặn nghiệm trong ngành giải trí được chọn lọc, bao gồm nhưng không giới hạn, các thành viên của thế hệ đầu tàu, những người chiến thắng nhiều giải thưởng danh vọng, các tổ chức biểu diễn, hiệp hội nghệ sĩ và giám đốc điều hành âm nhạc.

• Ban Cố vấn là thành viên của Học viện Ngoài Kia (Ban Bỏ phiếu).

• Tư cách thành viên Ban Cố vấn chỉ là khi được mời.

• Các thành viên Hội đồng quản trị không bắt buộc phải tham gia vào các hoạt động hàng ngày của  HVNK.

• Thỉnh thoảng, các thành viên Hội đồng quản trị có thể được triệu tập để tư vấn, đề xuất, đóng góp ý kiến, biểu quyết và tham gia sự kiện.

 

• Những người nhận danh hiệu Nghệ sĩ của năm và Nghệ sĩ trẻ Xuất sắc của năm được mời tham gia Ban Cố vấn hoặc Ban Danh dự như một nghi thức.

bottom of page