top of page

​Điều khoản quảng cáo

Các nguyên tắc chung được liệt kê bên dưới đề cập đến từng tình huống quảng cáo. Mỗi quảng cáo sẽ được đánh giá theo từng trường hợp, dựa trên giá trị riêng của nó.

 

Tuân thủ luật pháp và quy định của Chính phủ


Tất cả tài liệu quảng cáo được trình bày cho các thành viên/độc giả trong các ấn phẩm của NKI phải tuân theo luật pháp và quy định của chính phủ sở tại cũng như các tiêu chuẩn và chính sách của NKI.

Chứng minh tuyên bố


Bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra trong quảng cáo sẽ phải được nhà quảng cáo chứng minh để làm hài lòng NKI cũng như sẽ tham chiếu đến nghiên cứu khoa học liên quan.

Tài chính ổn định và dịch vụ khách hàng tốt


Để xác định chắc chắn điều này, NKI sẽ tiến hành đánh giá chuyên sâu về công ty. Các nhà quảng cáo sẽ được yêu cầu Thông tin cơ bản, quảng cáo được đề xuất, có thể là mẫu sản phẩm và thông tin liên hệ dịch vụ khách hàng. Nếu NKI không thể chứng minh lý lịch của nhà quảng cáo tiềm năng, thì lý lịch đã được thiết lập về công ty mẹ có thể đủ miễn là có mối liên hệ giữa hai công ty và công ty mẹ đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn về quảng cáo do công ty cấp dưới đặt.

Sản phẩm và dịch vụ của NKI


NKI cho phép sử dụng thương hiệu của mình cho một số công ty nhất định trên cơ sở từng trường hợp, cung cấp để đáp ứng nhu cầu và mong muốn cụ thể của các thành viên NKI. Các nhà quảng cáo không được sử dụng logo NKI, tên NKI, tên viết tắt, URL của nó hoặc tên của bất kỳ ấn phẩm nào của nó trong bất kỳ quảng cáo, tài liệu quảng cáo hoặc thư tiếp theo nào mà không có sự cho phép rõ ràng trước bằng văn bản của NKI. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bất kỳ quảng cáo nào khác trong bất kỳ ấn phẩm/tài sản trực tuyến nào của NKI không cấu thành cũng như không được hiểu là sự chứng thực cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

Quyền riêng tư


NKI cam kết cung cấp cho người tiêu dùng sự lựa chọn về cách sử dụng thông tin cá nhân. Chính sách bảo mật có thể được tìm thấy tại https://www.nki.vn/privacy

Thông điệp và sản phẩm không được chấp nhận

NKI coi những sản phẩm sau là không thể chấp nhận quảng cáo đối với các ấn phẩm:

  • Súng, vũ khí

  • Cần sa và Ma túy

  • Thuốc lá, Vape, Thuốc lá điện tử

  • Thông điệp chính trị

  • Tin nhắn cá nhân từ các cá nhân

  • Tổ chức tôn giáo tuyển thành viên và đóng góp

  • Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

  • Cho vay ngắn hạn, tiệm cầm đồ

  • Dịch vụ xử lý nợ

  • Tiền điện tử

NKI có quyền từ chối bất kỳ quảng cáo nào vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý, mặc dù đã được chấp nhận trước đó.

bottom of page