top of page

 

Liên Hệ Chúng Tôi

Các câu hỏi, đề xuất & ý tưởng chung của người dùng


Nếu quý độc giả có câu hỏi, ý tưởng hoặc đề xuất cho Tạp chí NKI, xin liên hệ với chúng tôi bằng cách nhập nội dung vào tab phản hồi người dùng ở bên dưới.

Nhà xuất bản, Người quản lý, Đại diện, Các nhà quảng cáo & Phát triển kinh doanh


Nếu bạn là Nhà xuất bản, Người quản lý hoặc Đại diện nhãn hàng và bạn muốn yêu cầu chúng tôi giới thiệu nghệ sĩ, quan tâm đến việc quảng cáo, hoặc thảo luận về các cơ hội phát triển kinh doanh liên quan đến Tạp chí Ngoài Kia bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại mail@nki.vn.

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page