top of page

​Chính sách Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của khách truy cập. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn chấp nhận các thông lệ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

 

Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân

Bạn có thể sử dụng Trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, nếu bạn chọn mua sản phẩm từ NKI Workshop, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân (nhận dạng cá nhân, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng) cho mục đích xử lý đơn hàng của bạn.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân liên quan đến bạn cho các bên thứ ba không liên kết với chúng tôi nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy nhằm mục đích ngăn ngừa rủi ro tín dụng và / hoặc để bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của chúng tôi và các thành viên khác.

Quyền truy cập trẻ em

Trang web không dành cho những người dưới 16 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập hoặc duy trì thông tin từ trẻ em.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về Chính sách Bảo mật, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

bottom of page