top of page

2

Bista.jpg

Bista

-

-

-

-

-

-

3

image.png

Anh Mac

-

-

-

-

-

-

4

image.png

-

-

-

-

-

-

5

Roychu.jpg

Roychu

-

-

-

-

-

-

6

Kiddy Blaze.jpg

72 Kiddy

-

-

-

-

-

-

7

image.png

Anh Fire

-

-

-

-

-

-

8

270377688_1867583273426108_4022066255874553566_n.jpeg

ĐỏNKI

-

-

-

-

-

-

    Năm nghệ sĩ hàng đầu đủ điều kiện tham dự chung kết Giải thưởng Âm nhạc NKI     
    Nghệ sĩ cuối bảng rớt hạng khoá tới     
BH    Bài hát
+2
MV   Music video
+2
BP    Bỏ phiếu 
+1
HT    Hỗ trợ 
+1
SK    Sự kiện
+1

Ghi chú:

Rơì khỏi bảng xếp hạng: 

nki academy certificate wall 2022.JPG
hvnk w.png

Chào mừng đến với Học viện Ngoài Kia

Chương trình sự kiện âm nhạc, giải trí, khoa học, lịch sử, xã hội và học thuật của học viên, cựu học viên và thân hữu của Học viện Ngoài Kia.

Cam kết của nhóm

Nhóm cam kết cung cấp nội dung đáng tin cậy nhất trong tin tức âm nhạc hip-hop, đưa ra những phân tích đánh giá sản phẩm và ý kiến đào tạo tốt nhất trong cộng đồng. Mọi bài báo, mọi đánh giá, mọi sự thật đều được kiểm tra bởi độc giả.

ngoai kia magazine font w.png

© 2023 Học viện Ngoài Kia.
Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc chấp nhận Điều khoản sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi. Tài liệu trên trang web này không được sao chép, phân phối, truyền tải, lưu trữ hoặc sử dụng với mục đích thương mại, trừ khi có sự cho phép của chúng tôi.

Trang web không dành cho người dưới 16 tuổi.

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook
  • SoundCloud
bottom of page