top of page
_dofnki.png

NGOÀI KIA, INC.

2008

IN 2008
Longtime GND members Minh Dang "KD" Do, Thomas "D" Nguyen, Trung "Chiu Linh" Ngo and Khanh "GsakOn" Vu established a hip-hop group called "Ngoài Kia".VÀO NĂM 2008
Các thành viên lâu năm của nhóm GND bao gồm Nguyễn Đỗ Minh Đăng "C3KD", Thomas Nguyễn "Mac", Ngô Hoàng Trung "Chiu Linh" và Vũ Ngọc Khánh "GsakOn" thành lập một nhóm hip-hop mang tên "Ngoài Kia".

2009
The group debuted their first studio album "Ngoài Kia" and enjoyed such popularity, led them to develop their trademark claustrophobic, gritty style.2009
Nhóm ra mắt album phòng thu đầu tiên "Ngoài Kia" và nhận được sự chú ý, giúp nhóm phát triển phong cách mạnh mẽ.

2009
Trong vài năm

Within a few years, the group recruited many young artists based in Vietnam.

Trong vòng vài năm, nhóm đã chiêu mộ được nhiều nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam.

2014
D created a sector called NKI Workshop, the service of the company was designing, manufacturing and distributing fashion goods.2014
D thành lập một nhánh có tên là NKI Workshop, công ty kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất và phân phối sản phẩm thời trang.

2014

IN 2015
Ngoài Kia Group appointed Thomas D as CEO and Creative director.


 

TRONG NĂM 2015
Tập đoàn Ngoài Kia bổ nhiệm Thomas D làm Giám đốc điều hành và Giám đốc sáng tạo.

2015
2016

2016
NKI Workshop successfully transformed to a family-fully-owned-and-operated company.


 

2016
NKI Workshop chuyển đổi thành công thành công ty do chính gia đình sở hữu và điều hành.

2017

2017
NKI Workshop introduced its first ready-to-wear spring/summer collection in Vietnam, continued focusing on the development and expansion of the brand, yet staying true to the original predecessors' ways.


 

2017
NKI Workshop giới thiệu bộ sưu tập xuân-hè đầu tiên tại Việt Nam, tiếp tục tập trung vào việc phát triển và mở rộng thương hiệu mà vẫn theo đúng chất của những người tiền nhiệm ban đầu.

bottom of page