top of page

Điều khoản sử dụng

 


Giới thiệu


Chào mừng bạn đến với Tạp chí Ngoài Kia (gọi chung là “Trang web”), được xuất bản và điều hành thay mặt cho Ngoài Kia (“NKI”). Thuật ngữ “bạn” đề cập đến người dùng Trang web của chúng tôi.


Tất cả người dùng xác nhận rằng bạn đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng Trang web này sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng một số các tùy chọn trên Trang web có thể không khả dụng qua thiết bị di động.
 


Bản quyền


Tất cả nội dung (bao gồm, nhưng không giới hạn, biểu trưng, ​​văn bản, thiết kế, tên thương hiệu, hình minh họa, đồ họa, ảnh, hình ảnh, âm thanh) được xuất bản trên Trang web này đều thuộc sở hữu của NKI và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và công nghiệp của Hoa Kỳ. Bạn có thể tạo một bản in của Trang web này cho mục đích duy nhất là mua các sản phẩm của NKI. Bất kỳ bản sao nào phải chứa thông báo độc quyền từ chúng tôi.


Không sao chép, phân phối, xuất bản, sửa đổi ngay cả khi chỉ một phần, sử dụng cho mục đích thương mại dưới bất kỳ hình thức nào.


Việc sử dụng trái phép bị nghiêm cấm và bạn đồng ý rằng bất kỳ tòa án nào đều có thẩm quyền trong bất kỳ mọi tranh chấp.
 


Nhãn hàng


Tất cả các nhãn hiệu đã được đăng ký và là tài sản của NKI và/hoặc các nhà cấp phép của NKI.
 


Liên kết


Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết và hình ảnh với tất cả sự cẩn trọng đến các trang web khác để thuận tiện cho khách truy cập của chúng tôi. Các liên kết của bên thứ ba không chịu sự kiểm soát và quản lý của NKI. Chúng tôi không đảm bảo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung của họ. Vì vậy, hãy chú ý khi truy cập các trang web khác và đọc kỹ các điều khoản sử dụng cũng như chính sách bảo mật của họ.
 


Bản tin


Nếu bạn đăng ký nhận bản tin, bạn sẽ nhận được tin tức và khuyến mãi từ chúng tôi gửi đến địa chỉ email được chỉ định của bạn. Nếu bạn muốn từ chối, bạn có thể chọn hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.
 

bottom of page