top of page
NKI logo.png

Các điều khoản và điều kiện Đăng ký Trang Nghệ sĩ NKI

Có hiệu lực: ngày 12 tháng 4 năm 2022

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 5 năm 2022

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG NGHỆ SĨ NKI (GỌI CHUNG LÀ "DỊCH VỤ"), HỆ THỐNG MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN VỚI NỀN TẢNG LIÊN KẾT DỄ DÀNG ĐỂ CHIA SẺ DO NKI LLC SỞ HỮU VÀ VẬN HÀNH, CÓ TRÊN WWW.NKI.VN (GỌI CHUNG LÀ "TRANG WEB").

1. Chấp thuận các điều khoản đăng ký

Tính năng Trang Nghệ sĩ NKI cho phép người dùng đăng ký (gọi chung là "bạn") xây dựng trang cá nhân hoàn toàn tùy chỉnh và NKI cung cấp quyền truy cập vào cổng nội dung kỹ thuật số cho người đăng ký. Trang web và phiên bản di động được tạo ra để giải trí cũng như sử dụng cho mục đích giáo dục và cá nhân.

(a) Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi thỏa thuận này.

(b) Chính sách an toàn trực tuyến trẻ em. Để sử dụng Trang web, người đăng ký phải trên 18 tuổi và có đủ năng lực pháp lý đồng ý tuân thủ các điều khoản này; và

(c) Bạn đủ quyền hợp pháp trong khu vực tài phán nơi bạn cư trú để hình thành một hợp đồng ràng buộc với NKI.

Vui lòng đọc kỹ và xác nhận rằng bạn đã đồng ý và tuân thủ chính sách nền tảng và điều khoản sử dụng dịch vụ. Tất cả các thỏa thuận ràng buộc bên dưới chi phối ảnh hưởng đến quyền hợp pháp của người dùng đăng ký. Nếu không đồng ý với bất kỳ phần nào, vui lòng không sử dụng Trang web.

2. Chính sách an toàn trực tuyến trẻ em

NKI không cố ý thu hút, tiếp thị, yêu cầu, hoặc chấp nhận thông tin từ trẻ em. Nếu NKI nhận được thông báo rằng bất kỳ ai dưới 18 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý cần thiết của cha mẹ, NKI sẽ xóa thông tin đó khỏi Trang web nhanh nhất một cách hợp lý.

3. Các hoạt động bị cấm

(a) Bạn không được quảng bá hoặc tạo điều kiện cho cờ bạc hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

(b) Bạn không được giải mã hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần nào của Trang web.

 

(c) Bạn không đượcquấy rối hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của NKI.

 

(d) Bạn không được đăng nội dung xúc phạm hoặc nội dung khiêu dâm, mại dâm và các hành vi tình dục, máu me trên Trang Nghệ sĩ.

(e) Bạn không được kết hợp quảng cáo hoặc cung cấp hàng hóa sản phẩm của các nhà sản xuất khác trên Trang Nghệ sĩ. Nếu bạn sử dụng Trang Nghệ sĩ để quảng cáo một chương trình khuyến mại, cuộc thi hoặc trò chơi rút thăm trúng thưởng, bạn xác nhận đồng ý chịu trách nhiệm về các quy tắc của chương trình khuyến mại đó và bạn tự chịu rủi ro. NKI sẽ không hỗ trợ trong việc quản lý và để tránh nghi ngờ, bạn phải thừa nhận rằng chương trình không được tài trợ hoặc liên quan với NKI.

 

(f) Bạn không được thay mặt cho bên thứ ba sử dụng Trang Nghệ sĩ với tư cách là người đại diện mà chỉ sử dụng cho chính bạn.

4. Tài khoản người dùng

Bằng cách đăng ký sử dụng Trang Nghệ sĩ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn gửi sẽ đúng và tiết lộ rõ ​​ràng bản chất của tất cả nội dung mà bạn sẽ cung cấp cho khách truy cập. Bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật thông tin kịp thời khi cần thiết.

5. Nội dung người dùng

Quyền sở hữu trí tuệ. Bạn xác nhận rằng nội dung bạn cung cấp qua Trang Nghệ sĩ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào và bạn bảo đảm tất cả các quyền cần thiết để sử dụng nội dung công khai. Bất kỳ báo cáo nào về việc sử dụng trái phép nội dung âm nhạc, phim ảnh hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác có thể dẫn đến việc Trang Nghệ sĩ của bạn bị chặn và / hoặc chấm dứt.

Giấy phép đóng góp. Nếu bạn cung cấp (hoặc cho phép NKI truy cập) bất kỳ nội dung bao gồm, nhưng không giới hạn, biểu trưng, ​​văn bản, thiết kế, tên thương hiệu, hình minh họa, đồ họa, ảnh, hình ảnh, âm thanh hoặc thông tin nào khác (gọi chung là "Dữ liệu bổ sung") liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Nghệ sĩ, thì bạn tự động cấp cho NKI (và các chi nhánh của NKI) quyền lưu trữ không hạn chế, không giới hạn, không thể thu hồi, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền toàn cầu, sử dụng, sao chép, tái sản xuất, tiết lộ, bán, xuất bản, phát sóng, hiển thị công khai, định dạng lại, dịch, trích dẫn (toàn bộ hoặc một phần) và phân phối các Dữ liệu bổ sung đó cho bất kỳ mục đích nào. Giấy phép này vẫn tồn tại ngay cả khi bạn ngừng sử dụng Trang Nghệ sĩ. Bạn có trách nhiệm đạt được các quyền cần thiết từ tất cả các chủ sở hữu quyền hiện hành để cấp giấy phép này cho NKI.

6. Tương tác của bên thứ ba

(a) Trang liên kết. Trang Nghệ sĩ có thể chứa các liên kết và hình ảnh đến các trang web khác với tất cả sự cẩn trọng để thuận tiện cho khách truy cập. Các nội dung của bên liên kết thứ ba không chịu sự kiểm soát và quản lý của NKI. Chúng tôi không đảm bảo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung của họ. Vì vậy, hãy chú ý khi truy cập các trang liên kết và đọc kỹ các điều khoản sử dụng cũng như chính sách bảo mật của họ.

(b) Quảng cáo. NKI có thể cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo của họ và thông tin khác trong các khu vực nhất định của Trang web. NKI chỉ cung cấp không gian để đặt những quảng cáo và chúng tôi không có mối quan hệ nào khác với các nhà quảng cáo.