top of page
IMG_9538.jpg

Đề cử
ARTIST OF THE YEAR

Anh Mac
Anh Fire

Bista​

LT Midside
Vas 
NEW ARTIST OF THE YEAR

Vas
LT Midside


 
ALBUM OF THE YEAR

LT Midside - ‘BIGTORCH’


 
SONG OF THE YEAR

LT Midside - ‘BIGTORCH’
Vas - ‘Bvndo Dream’
Bista - ‘Don’t
Drop Me Down’


 
COLLABORATION OF THE YEAR

LT Midside, Anh Fire - ‘Quý Giá’
Lee7, Nah, Gizmo, Anh Mac, Joke D, Lil’G, MOW, PhuonD, LT Midside - ‘Genius Viet Rap Part II’
LT Midside, Young Mizzle - ‘Tâm Giao’


 
VIDEO OF THE YEAR

Bista -Don’t Drop Me Down’


 
RAP GROUP OF THE YEAR

Bando G
RCDC

Cố Đô So
und
GVR


 

IMG_9578.jpg
nki music award 2022 logo.png

Giải thưởng Âm nhạc NKI (NKI Music Awards) tôn vinh nỗ lực xuất sắc của những nghệ sĩ hip-hop Việt Nam của Học viện Ngoài Kia đã mang lại trong năm qua. Sự kiện chính gồm có buổi biểu diễn nhạc sống cuối năm, trao giải thưởng biểu tượng quan trọng vinh danh các nhạc sĩ và nhà sản xuất tài năng được đề cử trong năm. NKI Music Awards cũng tôn vinh các nghệ sĩ độc lập, mới nổi và những người có ảnh hưởng đến âm nhạc hip-hop Việt Nam vì những đóng góp sáng tạo và đổi mới.

Copyright © NKI MUSIC AWARDS™

​Powered by

Ngoai Kia Magazine Logo.png
bottom of page