top of page
bg.jpg
NKI trophy 2022.png
nki music award 2022 logo.png

TÔN VINH NỖ LỰC XUẤT SẮC CỦA NHỮNG NGHỆ SĨ ÂM NHẠC ĐÃ MANG LẠI TRONG NĂM QUA.

​BẦU CHỌN ĐÃ ĐÓNG!
Để biết ai là người chiến thắng, hãy xem Lễ trao giải trực tiếp.

Filming an event in Vietnam
nki music award 2022 logo.png

Giải thưởng Âm nhạc NKI (NKI Music Awards) là tổ chức giải thưởng tôn vinh nhạc hip-hop và nghệ sĩ Việt. Sự kiện chính gồm có buổi biểu diễn nhạc sống cuối năm do người nổi tiếng giới thiệu, trao giải thưởng biểu tượng quan trọng vinh danh các nhạc sĩ, nghệ sĩ và nhà sản xuất tài năng được đề cử trong năm của Học viện Ngoài Kia. NKI Music Awards cũng tôn vinh các nghệ sĩ độc lập, mới nổi và những người có ảnh hưởng đến âm nhạc hip-hop Việt Nam vì những đóng góp sáng tạo và đổi mới.

Copyright © NKI MUSIC AWARDS™

​Powered by

Ngoai Kia Magazine Logo.png
bottom of page