top of page
nki music awards trophy background.jpeg

Bình chọn

BẦU CHỌN ĐÃ ĐÓNG!
Để biết ai là người chiến thắng, hãy xem Lễ trao giải trực tiếp.

IMG_9578.jpg
nki music award 2022 logo.png

Giải thưởng Âm nhạc NKI (NKI Music Awards) tôn vinh nỗ lực xuất sắc của những nghệ sĩ hip-hop Việt Nam của Học viện Ngoài Kia đã mang lại trong năm qua. Sự kiện chính gồm có buổi biểu diễn nhạc sống cuối năm, trao giải thưởng biểu tượng quan trọng vinh danh các nhạc sĩ và nhà sản xuất tài năng được đề cử trong năm. NKI Music Awards cũng tôn vinh các nghệ sĩ độc lập, mới nổi và những người có ảnh hưởng đến âm nhạc hip-hop Việt Nam vì những đóng góp sáng tạo và đổi mới.

Copyright © NKI MUSIC AWARDS™

​Powered by

Ngoai Kia Magazine Logo.png
bottom of page