top of page
​AD

Hiện vật văn hóa Đông Sơn hiếm có diễn tả hình ảnh một chú chó