top of page

Chọn gói đăng ký

Tìm gói phù hợp với bạn

 • Truy cập vô hạn

  350.000₫
  Mỗi 1 tuần
  Đọc tất cả những bài viết độc quyền của Tạp chí Ngoài Kia
   7 ngày dùng thử miễn phí
  • Truy cập bài viết không giới hạn
  • Báo cáo xu hướng, thị trường và ngành của NKI
  • Giảm giá cho các sự kiện NKI và hội nghị thượng đỉnh hàng nă
 • Bài viết hạn chế

  0₫
   
  Truy cập 3 bài viết mỗi tháng trên Tạp chí Ngoài Kia
  Gói miễn phí
  • 3 bài viết miễn phí mỗi tháng
 • Giảm giá theo nhóm

  3.000.000₫
  Mỗi 1 tháng
  Tận hưởng chiết khấu theo số lượng lớn, cùng với người quản lý tài khoản chuyên dụng
   7 ngày dùng thử miễn phí
  • Truy cập bài viết không giới hạn
  • Báo cáo xu hướng, thị trường và ngành của NKI
  • Lập hóa đơn thuận tiện
  • Dịch vụ khách hàng găng tay trắng
  • Người quản lý tài khoản chuyên dụng
bottom of page