top of page
vietrapworld.jpeg

VietRapz

VietRapz là gì?

 

Just Life and Love ... Vietrapperz thể hiện cuộc sống và tình yêu qua những bài hát.

 

Trước khi tiếp tục, chúng tôi xin tán dương VietRapz & AznRaps (www.vietrapper.com & www.aznraps.com), những trang đó đã từng rất là dope.

 

Tất cả các bài nhạc đều thuộc quyền sở hữu của Vietrapperz. NKI chỉ hỗ trợ phát hành và quảng bá sự bay bổng của VietRapz đến thế giới.

Ai được coi là Vietrapperz ưu tú?

Một Vietrapper có được coi là hàng đầu chỉ vì flow của anh ta ấn tượng? Về sự đa dạng, anh ấy có rap về nhiều chủ đề khác nhau không? Còn về lời bài hát, anh ấy có viết lời hay không? Anh ta có RAP TIẾNG VIỆT không?