top of page
​AD

Tiếng Việt có phải ngôn ngữ chịu ảnh hưởng nặng nề của tiếng Hán?