top of page
​AD

Học Viện Ngoài Kia: Chính Sách 2024

Tóm tắt chính sách năm 2024 của NKI với một số cập nhật, đã được ký bởi Nguyễn Quốc Cường “Chu Lam” và Nguyễn Vũ Xuân Tùng “Wu Song”.


I. Giới thiệu


Đây là chính sách của Học viện Ngoài Kia (“NKI”, “chúng tôi”) mà tất cả thành viên có thể tận hưởng môi trường không bị mọi hình thức quấy rối và phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tuổi tác, giới tính, quốc tịch, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, tình trạng quân sự hoặc bất kỳ đặc điểm khác.


Phân biệt đối xử và quấy rối các thành viên xảy ra trên mạng hoặc trong các phạm vi liên quan đến hoặc phát sinh từ các thành viên NKI là vi phạm và sẽ không được chấp nhận bởi NKI. Bất kỳ sự trả thù nào đối với cá nhân đã phàn nàn về sự quấy rối hoặc phân biệt đối xử hoặc những người đã hợp tác trong cuộc điều tra về khiếu nại đó, đều bất hợp pháp và sẽ không được tha thứ.II. Chính sách Chống quấy rối, Chống phân biệt đối xử & Cơ hội bình đẳng


Cơ hội bình đẳng là một phần trong cam kết tiếp tục của NKI đối với thành viên, chúng tôi chấp nhận và xác nhận các chính sách sau đây:


  1. Bất kỳ nhân viên điều hành, thành viên, cộng tác viên, khách truy cập hoặc khách hàng nào của NKI quấy rối hoặc phân biệt thông qua việc trêu chọc hoặc có cử chỉ không phù hợp, lạm dụng bằng lời nói, đe dọa, đề xuất, lăng mạ là những hành động không đứng đắn và chống lại chính sách NKI.

  2. Tất cả các thành viên nếu bị xem xét trong bất kỳ vấn đề nào là đã có vi phạm sẽ bị hủy bỏ bao gồm, nhưng không giới hạn, tư cách thành viên, hoặc bất kỳ lợi ích nào liên quan đến quyền lợi thành viên của họ, khuyến mãi, quà tặng quảng cáo mà không tính đến bất kỳ sự phân biệt nào.

  3. Hành động của thành viên NKI sẽ tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương về việc không phân biệt đối xử.III. Quyền riêng tư


Là một phần của nhóm cần có sự tin tưởng lẫn nhau. Các cuộc thảo luận mang tính chất diễn cảm làm cho nhóm trở nên chân thực hơn nhưng cũng có thể nhạy cảm và riêng tư. Những gì được chia sẻ trong nhóm nên ở trong nhóm.


IV. Báo cáo khiếu nại


Bất kỳ thành viên nào tin rằng họ đã bị quấy rối hoặc phân biệt đối xử cần phải báo cáo hành động đó ngay lập tức cho Người quản lý/điều hành nhóm. Báo cáo có thể được thực hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản.


Quản lý

Số điện thoại

Khu vực

Nguyễn Vũ Xuân Tùng

0352541027

Việt Nam, Ban biên tập

Nguyễn Quốc Cường

0899870121

Việt Nam, Văn phòng thông tinV. Điều tra khiếu nại


Khi chúng tôi nhận được khiếu nại, chúng tôi sẽ điều tra cáo buộc một cách công bằng và nhanh chóng. Cuộc điều tra sẽ được tiến hành và duy trì tính bảo mật trong phạm vi và hoàn cảnh có thể thực hiện được và sẽ được thực hiện bởi một người khác không phải là cá nhân bị cáo buộc với hành vi không đúng. Cuộc điều tra của chúng tôi sẽ bao gồm một cuộc phỏng vấn riêng với người nộp đơn khiếu nại và với các nhân chứng. Chúng tôi cũng sẽ phỏng vấn cá nhân bị cáo buộc về hành vi đó. Khi chúng tôi hoàn thành điều tra, chúng tôi sẽ, trong phạm vi thích hợp, thông báo cho người nộp đơn khiếu nại và người bị cáo buộc đã cam kết thực hiện kết quả điều tra của chúng tôi.


VI. Hành động kỷ luật


Nếu, sau cuộc điều tra, chúng tôi xác định rằng thành viên của NKI đã có hành vi không phù hợp, chúng tôi sẽ hành động kịp thời để loại bỏ hành vi vi phạm, và khi nào thích hợp, chúng tôi cũng sẽ áp dụng biện pháp khắc phục phù hợp.VII. Kết luận


Chúng tôi tin tưởng rằng tất cả các thành viên NKI sẽ tiếp tục hành động có trách nhiệm để duy trì một môi trường học thuật chuyên nghiệp không bị phân biệt đối xử và quấy rối. Chúng tôi khuyến khích bất kỳ thành viên nào nêu lên các câu hỏi mà họ có thể có về việc phân biệt đối xử hoặc quấy rối với nhân viên quản lý thích hợp.

Commentaires


Không bao giờ bỏ lỡ bản tin mới

Đăng ký nhận thư từ Ngoài Kia

Cảm ơn bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ sớm.

bottom of page