top of page
nki white.png

Vận Chuyển


Theo dõi đơn hàng

Sau khi hoàn thành đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn với mã đơn hàng của bạn để xác nhận rằng đơn hàng của bạn đã được chuyển đi.

Xin lưu ý rằng trong dịp lễ cao điểm, đơn đặt hàng của bạn có thể tốn đến 5 ngày làm việc để xử lý trước khi giao.Chi phi vận chuyển và thời gian giao hàng

Tất cả các đơn hàng tại Việt Nam đều được vận chuyển MIỄN PHÍ.

Tất cả các đơn hàng được ViettelPost giao. Vì lý do bảo mật, tất cả các đơn đặt hàng sẽ yêu cầu chữ ký khi nhận hàng.

Các ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Bảy 9:00 - 20:00, trừ ngày lễ.

Các đơn hàng đặt sau 5 giờ chiều hoặc vào cuối tuần và ngày lễ sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

Đơn đặt hàng được vận chuyển từ Hoa Kỳ. Các đơn hàng tại Việt Nam được vận chuyển từ Thành phố Bà Rịa.

Chúng tôi có cung cấp dịch vụ COD.Vận chuyển quốc tế

Vận chuyển hàng không quốc tế là 30 đô la Mỹ mỗi kg và thường mất 7-10 ngày làm việc để đến nơi, tùy thuộc vào mã vùng của điểm đến.


Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng Liên hệ chúng tôi.


 

bottom of page