top of page
​AD

Chúc Mừng 10 Thí Sinh Vào Vòng 4 "Bê Đồ Championship"

Đội ngũ admin và BGK đang nghiên cứu chủ đề cho vòng 4 anh em ở nhà dưỡng sức không ra ngoài trong những ngày dịch để chuẩn bị cho vòng thi căng thẳng này.


Thí sinh SonHigh có ý kiến muốn đóng góp đó là nên cho anh em vài con beat, vì đôi khi có nhiều chủ đề, mà có mỗi 1 beat thì rất khó để anh em thể hiện hết khả năng của mình trên đó.


Giám khảo LCK chia sẻ: "Tới nái đẩy lùi Covid nào."


Giám khảo Thỉm chia sẻ: "Băm đi thôi anh em!"


Giám khảo Anh Mac chia sẻ: "Chúc mừng các bạn, hope you guys are ready!"


Cố lên các rapper tương lai, ủng hộ mạnh tự tin chiến thắng! 1 lần nữa xin chúc mừng các bạn.

bottom of page