top of page
​AD

Hiệp Ước Không Gian Vũ Trụ Năm 1967

Một hiệp ước quốc tế được ký kết gần 60 năm trước đã trở thành tiền đề cho luật không gian.


Hiệp ước Không gian Vũ trụ năm 1967 cấm bố trí vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) ngoài vũ trụ, cấm các hoạt động quân sự trên các thiên thể và nêu chi tiết các quy tắc ràng buộc về mặt pháp lý điều chỉnh việc thăm dò và sử dụng không gian vì mục đích hòa bình.


Hiệp ước có hiệu lực từ ngày 10/10/1967 và có 110 quốc gia thành viên, cùng với 89 quốc gia khác đã ký nhưng chưa hoàn tất việc phê chuẩn.
Điều khoản Hiệp ước


Hiệp ước cấm các quốc gia triển khai “vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác” ngoài vũ trụ. Thuật ngữ “vũ khí hủy diệt hàng loạt” không được định nghĩa nhưng nó thường được hiểu là bao gồm vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học. Tuy nhiên, hiệp ước không cấm phóng tên lửa đạn đạo, có thể được trang bị đầu đạn WMD, vào không gian. Hiệp ước liên tục nhấn mạnh rằng không gian phải được sử dụng cho mục đích hòa bình, khiến một số nhà phân tích kết luận rằng hiệp ước có thể được hiểu rộng rãi là cấm tất cả các loại hệ thống vũ khí, không chỉ WMD, trong không gian vũ trụ.


Các điều khoản kiểm soát vũ khí quan trọng của hiệp ước nằm ở Điều IV. Các quốc gia thành viên cam kết không:


  • Đặt vào quỹ đạo quanh Trái đất hoặc các thiên thể khác bất kỳ vũ khí hạt nhân hoặc vật thể nào mang WMD.

  • Cài đặt WMD trên các thiên thể hoặc trạm WMD ngoài vũ trụ theo bất kỳ cách nào khác.

  • Thiết lập các căn cứ hoặc cơ sở quân sự, thử nghiệm “bất kỳ loại vũ khí nào” hoặc tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên mặt trăng và các thiên thể khác.Các điều khoản hiệp ước khác nhấn mạnh rằng không gian không phải là lãnh thổ của một quốc gia duy nhất và tất cả các quốc gia đều có quyền khám phá nó. Các quy định này nêu rõ:


  • Tất cả các quốc gia đều có thể tiếp cận không gian và có thể được nghiên cứu một cách tự do và khoa học.

  • Không gian và các thiên thể được miễn trừ khỏi các yêu sách về quyền sở hữu quốc gia.

  • Các quốc gia phải tránh làm ô nhiễm và làm tổn hại đến không gian hoặc các thiên thể.

  • Các quốc gia khám phá không gian phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại mà hoạt động của họ có thể gây ra.

  • Việc thám hiểm không gian phải được hướng dẫn bởi “các nguyên tắc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau”, chẳng hạn như bắt buộc các phi hành gia phải cung cấp viện trợ cho nhau nếu cần.


Giống như các hiệp ước khác, Hiệp ước Không gian Vũ trụ cho phép sửa đổi hoặc rút lui thành viên. Điều XV cho phép các nước đề xuất sửa đổi. Một sửa đổi chỉ có thể có hiệu lực nếu được đa số các quốc gia thành viên chấp nhận và nó sẽ chỉ có tính ràng buộc đối với những quốc gia phê chuẩn sửa đổi đó. Điều XVI nêu rõ việc một quốc gia rút khỏi hiệp ước sẽ có hiệu lực một năm sau khi quốc gia đó gửi thông báo bằng văn bản về ý định của mình tới các quốc gia lưu chiểu: Hoa Kỳ, Nga và Vương quốc Anh.
Các cuộc đàm phán về bảo tồn không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình bắt đầu vào cuối những năm 1950 tại Liên Hợp Quốc. Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đã đưa ra đề xuất vào năm 1957 về việc dành riêng không gian cho “mục đích hòa bình và khoa học”, nhưng Liên Xô đã bác bỏ những nỗ lực này vì họ đang chuẩn bị phóng vệ tinh đầu tiên trên thế giới và thử tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên.


Năm 1963, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua hai nghị quyết về không gian vũ trụ mà sau đó trở thành nền tảng cho Hiệp ước Không gian Vũ trụ. Nghị quyết 1884 của Liên hợp quốc kêu gọi các nước hạn chế bố trí WMD ngoài vũ trụ. Nghị quyết 1962 của Liên hợp quốc đặt ra các nguyên tắc pháp lý về thám hiểm không gian vũ trụ, trong đó quy định tất cả các quốc gia đều có quyền tự do khám phá và sử dụng không gian.


Hoa Kỳ và Liên Xô đã đệ trình các dự thảo Hiệp ước Không gian Vũ trụ riêng biệt lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 6/1966. Một văn bản hiệp ước được hai bên nhất trí đã được soạn thảo trong sáu tháng tiếp theo và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn hiệp ước vào ngày 19/12/1966. Hiệp ước được mở để ký kết tại Washington, Moscow và London vào ngày 27/1/1967 và có hiệu lực vào ngày 10/10/1967.

コメント


bottom of page