top of page
​AD

Hình Ảnh Việt Nam Của Bác Sĩ Hocquard (1884 - 1885)

Bác sĩ Charles-Édouard Hocquard tham gia lực lượng viễn chinh Bắc Kỳ với vai trò bác sĩ nhưng ông cũng tỏ ra là một nhiếp ảnh gia xuất sắc.


Những bức ảnh này có giá trị lịch sử quan trọng, chúng làm chứng cho một thời kỳ đặc biệt trong lịch sử Việt Nam khi người Pháp kết thúc cuộc chinh phục Đông Dương và chúng cũng là dấu tích cuối cùng của các thành quách trước đây của Việt Nam.


Sau khi chiếm thành Hà Nội năm 1882, Hoàng Diệu tự sát, quân Pháp tiến về biên giới Trung Quốc, vì triều đình Huế đã bí mật yêu cầu người Trung Quốc, đầu tiên là quân Cờ Đen, và cuối cùng là quân chính quy, giúp Việt Nam đánh Pháp. Quả thực, toàn bộ miền bắc Bắc Kỳ lúc đó đã bị quân Trung Quốc chiếm đóng.


Hải quân Pháp đã chiếm đóng Pescadores và Quần đảo Formosa (Đài Loan), nhưng không thể gây chiến với một đất nước có 400 triệu dân, Pháp đã đồng ý ký Hiệp ước Tien-Tsin với Trung Quốc vào ngày 9/6/1885, trong đó Trung Quốc tiến hành trở lại để quân đội của họ tôn trọng biên giới Bắc Kỳ do một ủy ban Pháp - Trung phân định. Pháp sau đó đã hoàn tất việc chiếm đóng toàn bộ Việt Nam.


Ngày 5/7/1885, vua Hàm Nghi ban chiếu Cân Vương cho dân tộc Việt Nam.


Chính tại đây Bác sĩ Hocquard đã ra đi nhường chỗ cho Bác sĩ Neis, bác sĩ hải quân, người đã thay mặt Bộ Ngoại giao Pháp can thiệp vào việc phân định biên giới Bắc Kỳ với Trung Quốc (1885 - 1887).


Thành Bắc Ninh (1884)


Thành Hồng Hoa (1884)


Phú Doãn (1884)
Phú Xá (1884)Nam Định (1884)

Ninh Bình (1884)

Người Pháp (1884 - 1885)


Người Trung Quốc (1884 - 1885)