top of page
​AD

Bức Tranh Rap Việt Bởi Hoạ Sĩ Kanny Nguyễn

Ảnh minh họa cho 1 bài báo của NIGHT WATCH 2013, nightwatchteam.com, xin không phân biệt 1 cá nhân hay tổ chức nào.


MAC tự hào đứng kế Khanh Nhỏ và Phong Lê!


Ai có thể kể tên những rapper Bắc - Trung - Nam này không?

bottom of page