top of page
​AD

L.J, Binz, MAC, Young H Hợp Tác Trong Ca Khúc ‘Chơi’

Có người cho rằng đây mới là bài Chơi gốc của bài Chơi. Flow LJ vần vcl. Vocal quality quá. Thích cách Binz rap, đọc nhẹ nhàng mà thâm thấm. Toàn dân chơi Việt kiều gộp lại đỉnh của đỉnh. Track này 2012 còn beat là của bài Let Me See It - Mike Styles. Bài này Anh MAC mix hay vồn!Follow LJ:

https://www.facebook.com/jimmylecl


Follow Binz:

https://www.facebook.com/officialbinz

https://www.facebook.com/binz.le

https://soundcloud.com/binz-le


Follow MAC (D of NKI):

https://www.facebook.com/dofnki


Follow Young H:

https://www.facebook.com/ech.tinh

https://soundcloud.com/ssryoungh


bottom of page