top of page
​AD

D of NKI ‘Sài Gòn Meet and Greet’

Trên tay mình là 1 cái CD nhạc. Cái này là của D of NKI aka MAC solo. 2 dĩa đây thấy ghi là dĩa 1 và dĩa số 2. 2 dĩa này là những track khác nhau, một nữa ra mắt rồi, một nữa unreleased chưa ra mắt. Đây là có ê-kíp nước ngoài, mấy bạn trước giờ vẫn làm với Mac, chủ yếu là người trong công ty. Đây là có track với NewStyle9z Kabu nữa. Có Hazard Clique. Nói chung đây là 1 album rất chất lượng được đâu tư kỹ lưỡng. Mọi người nếu yêu nhạc rap nên ủng hộ MAC, ủng hộ cộng đồng chơi nhạc Việt Nam và NKI.

Tracklist Lời Mở Đầu (feat. Fire Flow) 00:46 Hip Hop Việt Nam 02:26 Khách Sạn NKI (feat. C3KD) 05:59 Anh Em Miền Nam (feat. Kabu) 03:07 Sâu Trong Cuộc Chơi (feat. C3KD) 03:42 Từ NKI (feat. C3KD) 02:56 D And Friends (feat. Pain) 04:45 B'Zerk (feat. Concise Kilgore) 03:16 Voice Memo 03:49 Trong Này (feat. Fire Flow) 01:13 Làm (feat. C3KD & Bry) 05:07 Đúng Rồi 05:36 Sinh Ra Đời Làm Con Hư 02:36 Thuốc Nhỏ Mắt (feat. C3KD & Bry) 03:17 Thằng Hàng Xóm (feat. Big Smile) 01:27 Xóm Đèn Đỏ 01:49 Không Sao (feat. Pjpo) 04:08 Lời Cảm Ơn 01:01

INK? Khó hỉu 3.

Tao có CD của thằng Mac rồi paa.

NKI Công Đoàn. By Karma Cudi.

Comments


bottom of page