top of page
​AD

Súng Của Quân Đội Lê Thánh Tông Được Tìm Thấy Tại Lanna, Bắc Thái Lan