top of page
​AD

Anh Mac & Spec - Vẫn“2 cái thích nhất ở MAC là làm nhạc theo style riêng, đặc biệt là cách viết lách không cần phải giống ai, đầy sự trừu tượng. Còn điểu số 2 là homie này chịu chơi vl. Chịu chơi theo đúng nghĩa đen luôn. Công nhận đến lúc vào làm thử chung 1 project mới thấy cái tư duy làm nhạc của MAC nó ở đẳng cấp cao vl,” Gizmo từ GVR chia sẻ.


Về Spec đúng nghĩa là 1 hustler, từ Quy Nhơn vào Sài Gòn. Xem phỏng vấn Spec tại đây. Spec chia sẻ mơ có không gian riêng ngồi vô cả ngày để create thôi. Lên cho 2 homie.


Video o Anh Mac làm đạo diễn. Người viết lời và biểu diễn Nguyễn Lê Minh Chiến và Thomas Nguyễn. 2 đạo diễn hình ảnh Thomas Nguyễn và Võ Tấn Phát kết hợp cùng nhà sản xuất âm nhạc Jadon Converse. Hoà âm phối khí bởi chính Anh Mac. Mẫu âm thanh do ABC News cung cấp. Phát hành vào ngày 10 tháng 10/2019.Comments


bottom of page