top of page
​AD

Chương Trình Nghị Sự 21 và Thuyết Âm Mưu Đáng Sợ

Kế hoạch phát triển bền vững không ràng buộc của Liên Hợp Quốc và các chính phủ riêng lẻ trên khắp thế giới là sản phẩm của Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil vào năm 1992.


Chương trình Nghị sự 21 là một chương trình hành động của Liên Hợp Quốc, được công bố tại Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (Hội nghị thượng đỉnh Trái đất), được tổ chức tại Rio de Janeiro từ ngày 3/6 đến ngày 14/6/1992, tại đó 178 chính phủ đã bỏ phiếu thông qua chương trình. Văn bản cuối cùng là kết quả của quá trình soạn thảo, tham vấn và đàm phán, bắt đầu từ năm 1989 và đạt đến cao trào phát triển nhất tại hội nghị kéo dài hai tuần, có thể được thực hiện ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu.


Mục tiêu chính của sáng kiến ​ là mỗi chính quyền địa phương nên xây dựng Chương trình Nghị sự 21 của riêng mình. Mục đích ban đầu của nó là đạt được sự phát triển bền vững toàn cầu vào năm 2000, với số “21” trong Chương trình Nghị sự 21 đề cập đến mục tiêu ban đầu của thế kỷ 21.Kết cấu


Chương trình Nghị sự 21 được chia thành 4 phần:


 • Phần I: Khía cạnh Kinh tế và Xã hội hướng tới việc chống đói nghèo, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, thay đổi mô hình tiêu dùng, tăng cường sức khỏe, đạt được dân số bền vững hơn và giải quyết bền vững trong quá trình ra quyết định.

 • Phần II: Bảo tồn và Quản lý Tài nguyên cho Phát triển bao gồm bảo vệ khí quyển, chống phá rừng, bảo vệ môi trường dễ bị tổn thương, bảo tồn đa dạng sinh học (đa dạng sinh học), kiểm soát ô nhiễm và quản lý công nghệ sinh học và chất thải phóng xạ.

 • Phần III: Tăng cường Vai trò của các Nhóm chính bao gồm vai trò của trẻ em và thanh niên, phụ nữ, tổ chức phi chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và ngành công nghiệp, và người lao động; và tăng cường vai trò của người dân bản địa, cộng đồng của họ và nông dân.

 • Phần IV: Các cách Triển khai bao gồm khoa học, chuyển giao công nghệ, các tổ chức quốc tế về giáo dục và cơ chế tài chính.Phát triển và mở rộng


Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED) tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil vào năm 1992.

Rio+5 (1997)


Năm 1997, Đại hội đồng LHQ đã tổ chức phiên họp đặc biệt để đánh giá tình trạng của Chương trình Nghị sự 21 (Rio +5). Đại hội đồng đã công nhận sự tiến bộ là “không đồng đều” và xác định các xu hướng chính, bao gồm toàn cầu hóa ngày càng tăng, bất bình đẳng về thu nhập gia tăng và môi trường toàn cầu tiếp tục xấu đi. Nghị quyết Đại hội đồng mới (S-19/2) hứa hẹn hành động tiếp theo.


Rio+10 (2002)


Kế hoạch thực hiện Johannesburg, được nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững (Hội nghị thượng đỉnh Trái đất 2002), khẳng định cam kết của Liên hợp quốc về “thực hiện đầy đủ” Chương trình Nghị sự 21, bên cạnh việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và các thỏa thuận quốc tế khác.


Chương trình Nghị sự 21 về văn hóa (2002)


Hội nghị Công chúng Thế giới về Văn hóa đầu tiên, được tổ chức tại Porto Alegre, Brazil, vào năm 2002, đã đưa ra ý tưởng thiết lập các hướng dẫn cho các chính sách văn hóa địa phương, một điều gì đó có thể so sánh với Chương trình Nghị sự 21 về môi trường. Chúng sẽ được đưa vào các tiểu mục khác nhau của Chương trình Nghị sự 21 và sẽ được thực hiện thông qua một loạt các chương trình phụ bắt đầu từ các nước G8.Rio+20 (2012)


Vào năm 2012, tại Hội nghị Liên hợp quốc về Phát triển bền vững, các thành viên tham dự đã tái khẳng định cam kết của họ đối với Chương trình Nghị sự 21 trong tài liệu kết quả của họ có tên là "“Tương lai mà chúng ta mong muốn”. Các nhà lãnh đạo từ 180 quốc gia đã tham gia.


Hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững (2015)


Chương trình Nghị sự 2030, còn được gọi là Mục tiêu phát triển bền vững, là một tập hợp các mục tiêu được quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc năm 2015. Chương trình Nghị sự này lấy tất cả các mục tiêu do Chương trình Nghị sự 21 đặt ra và tái khẳng định chúng làm cơ sở cho sự phát triển bền vững, phát biểu, “Chúng tôi tái khẳng định tất cả các nguyên tắc của Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển...” Thêm các mục tiêu vào tài liệu Rio gốc, tổng cộng 17 mục tiêu đã được thống nhất, xoay quanh các khái niệm tương tự của Chương trình Nghị sự 21; con người, hành tinh, thịnh vượng, hòa bình và hợp tác.


Đọc toàn bộ văn bản (351 trang) Chương trình Nghị sự 21 tại đây.


Các cách triển khai


Ủy ban về Phát triển bền vững hoạt động như một diễn đàn cấp cao về phát triển bền vững và đã đóng vai trò là ủy ban chuẩn bị cho các hội nghị thượng đỉnh và phiên họp về việc thực hiện Chương trình Nghị sự 21. ​​Bộ phận Phát triển bền vững của Liên hợp quốc đóng vai trò là thư ký của Ủy ban và làm việc “trong phạm vi bối cảnh của” Chương trình Nghị sự 21.


Việc thực hiện bởi các quốc gia thành viên vẫn là tự nguyện.Hội đồng quốc tế về các sáng kiến ​​môi trường địa phương


Việc thực hiện Chương trình Nghị sự 21 nhằm mục đích liên quan đến hành động ở cấp quốc tế, quốc gia, khu vực và địa phương. Một số chính quyền cấp quốc gia và tiểu bang đã ban hành luật hoặc tư vấn các bước thực hiện kế hoạch tại địa phương. Các chương trình này thường được gọi là “Chương trình Nghị sự 21 của địa phương”. Ví dụ như ở Philippines là “Chương trình Nghị sự 21 của Philippines”.


Châu Âu là nơi Chương trình Nghị sự 21 địa phương được chấp nhận và được chấp hành nhiều nhất. 4 thành phố tự trị ở phía đông nam Thụy Điển đã được chọn để nghiên cứu 5 năm về quá trình thực hiện Chương trình Nghị sự 21 địa phương.


Báo cáo Rio+10 đã xác định hơn 6.400 chính quyền địa phương ở 113 quốc gia trên toàn thế giới đã tham gia vào các hoạt động của Chương trình Nghị sự địa phương 21, tăng hơn 3 lần trong vòng chưa đầy 5 năm, với 80% (5.120) trong số các chính quyền địa phương này được đặt tại Châu Âu.Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam


Ngày 17/8/2004 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam, còn gọi là Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam, theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTG.


Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam là một chiến lược khung, bao gồm những định hướng lớn làm cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự cam kết của Việt Nam với quốc tế.


Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Chương trình Nghị sự 21 của Hoa Kỳ


Hoa Kỳ là một quốc gia đã ký kết Chương trình Nghị sự 21, nhưng vì Chương trình Nghị sự 21 là một tuyên bố về ý định không ràng buộc về mặt pháp lý và không phải là một hiệp ước, nên Thượng viện Hoa Kỳ đã không tổ chức một cuộc tranh luận hoặc bỏ phiếu chính thức về nó. Do đó, nó không được coi là luật theo Điều 6 của Hiến pháp Hoa Kỳ.


Tổng thống George H. W. Bush là một trong 178 người đứng đầu chính phủ đã ký văn bản thỏa thuận cuối cùng tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất năm 1992, và trong cùng năm đó, các Dân biểu Nancy Pelosi, Eliot Engel và William Broomfield đã phát biểu ủng hộ Hạ viện Hoa Kỳ.


Đồng thời Nghị quyết 353, hỗ trợ thực hiện Chương trình Nghị sự 21 tại Hoa Kỳ. Được thành lập theo Sắc lệnh 12852 vào năm 1993, Hội đồng của Tổng thống về Phát triển Bền vững (PCSD) được giao nhiệm vụ rõ ràng là đề xuất một kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững cho Tổng thống. PCSD bao gồm các nhà lãnh đạo từ chính phủ và ngành công nghiệp, cũng như từ các tổ chức môi trường, lao động và dân quyền.


PCSD đã đệ trình báo cáo của mình, ‘Nước Mỹ bền vững: Một sự đồng thuận mới’, lên Tổng thống vào đầu năm 1996. Trong trường hợp không có sự đồng thuận đa ngành về cách đạt được sự phát triển bền vững ở Hoa Kỳ, PCSD đã được hình thành để xây dựng các khuyến nghị cho việc thực hiện Chương trình Nghị sự 21. ​​Sắc lệnh hành pháp 12852 đã bị thu hồi bởi Sắc lệnh hành pháp 13138 vào năm 1999.PCSD đặt ra 10 mục tiêu chung để hỗ trợ phong trào Chương trình Nghị sự 21:


 1. Sức khỏe và môi trường

 2. Thịnh vượng kinh tế

 3. Vốn chủ sở hữu

 4. Bảo tồn thiên nhiên

 5. Quản lý

 6. Cộng đồng bền vững

 7. Công dân tham gia

 8. Dân số

 9. Trách nhiệm quốc tế

 10. Giáo dục


Cơ quan đầu mối quốc gia tại Hoa Kỳ là Trưởng phòng Phát triển Bền vững và Các vấn đề Đa phương, Văn phòng Chính sách Môi trường, Cục Đại dương và Các vấn đề Khoa học và Môi trường Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Một cuộc thăm dò vào tháng 6 năm 2012 với 1.300 cử tri Hoa Kỳ của Hiệp hội Quy hoạch Hoa Kỳ cho thấy 9% ủng hộ Chương trình Nghị sự 21, 6% phản đối và 85% cho rằng họ không có đủ thông tin để đưa ra ý kiến.Thuyết âm mưu


Hiệp hội John Birch đã mô tả Chương trình Nghị sự 21 là một âm mưu, được ngụy trang thành một phong trào môi trường, nhằm chấm dứt quyền tự do cá nhân và thành lập một chính phủ một thế giới. Các nhà hoạt động tin rằng nghị quyết không mang tính ràng buộc của Liên Hợp Quốc là “điểm mấu chốt trong âm mưu khuất phục loài người dưới một chế độ toàn trị sinh thái”. Âm mưu bắt nguồn từ hệ tư tưởng chống chủ nghĩa môi trường và phản đối quy định sử dụng đất.


Các lý thuyết chống Chương trình Nghị sự 21 đã lan truyền ở Hoa Kỳ, thúc đẩy quan điểm rằng Chương trình Nghị sự 21 là một phần trong âm mưu của Liên hợp quốc nhằm từ chối quyền sở hữu, làm suy yếu chủ quyền của Hoa Kỳ và buộc công dân phải di dời đến các nơi khác.


Nhà bình luận chính trị bảo thủ người Mỹ, Glenn Beck, cảnh báo rằng Chương trình Nghị sự 21 là một âm mưu “có chủ đích” nhằm cắt giảm 85% dân số thế giới. Ông tuyên bố nó thể hiện một động thái hướng tới “sự kiểm soát của chính phủ ở cấp độ toàn cầu” và việc tạo ra một “nhà nước cảnh sát” sẽ dẫn đến “chủ nghĩa toàn trị”. Glenn Beck mô tả sự lạc hậu mà nó sẽ gây ra nếu thế giới tuân theo kế hoạch của Liên Hợp Quốc trong một cuốn tiểu thuyết năm 2012 mà ông là đồng tác giả có tên là ‘Chương trình Nghị sự 21’.


Comments


Không bao giờ bỏ lỡ bản tin mới

Đăng ký nhận thư từ Ngoài Kia

Cảm ơn bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ sớm.

bottom of page