top of page
​AD

Có ai có hình ảnh đám cháy vụ 11/9 từ bên trong tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới không?