top of page
​AD

Những phố “Hàng” đã từng có tên ở Hà Nội

Một thống kê nho nhỏ cho thấy, hiện nay Hà Nội vẫn còn gần 50 phố và ngõ mang tên “Hàng”.

Phố Hàng Tiện (Nay là đoạn phố Hàng Gai từ phố Hàng Đào - phố Lê Thái Tổ đến phố Lương Văn Can) những năm 1940.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đến nay, Hà Nội vẫn còn lưu giữ khoảng 50 tên phố bắt đầu bằng chữ “Hàng”. Điều đó đã chứng minh cho sức sống của một giai đoạn văn hóa cực thịnh về thương nghiệp của Hà Nội - thành phố “trong sông”.Hàng Áo (hoặc Hàng Yếm)


Nay là đoạn cuối phố Hàng Ngang và đoạn đầu phố Hàng Đào.

Hàng Áo Cũ


Nay là đoạn phố Thuốc Bắc, từ phố Lò Rèn đến phố Hàng Vải.

Hàng Bát


Nay là đoạn phố Hàng Chiếu, từ phố Ô Quan Chưởng đến phố Nguyễn Thiện Thuật - phố Hàng Giầy.

Hàng Bát Đàn


Nay là phố Bát Đàn.

Hàng Bát Sứ (hoặc Hàng Bát Ngô)


Nay là phố Bát Sứ.


Hàng Bông Cây đa Cô Quyền (Hàng Bông Cửa Quyền)


Nay là đoạn phố Hàng Bông, từ phố Hàng Da - phố Quán Sứ đến phố Phùng Hưng - phố Hội Vũ.

Hàng Bông Đệm


Nay là đoạn phố Hàng Bông, từ phố Hàng Mành - phố Lý Quốc Sư đến phố Hàng Da - phố Quán Sứ.

Hàng Bông Lờ


Nay là đoạn phố Hàng Bông, từ phố Phùng Hưng - phố Hội Vũ đến phố Đình Ngang - phố Hai Bà Trưng.

Hàng Bông Thợ Ruộm


Nay là đoạn phố Thợ Nhuộm, từ phố Hàng Bông đến phố Hai Bà Trưng.

Hàng Bột


Nay là phố Tôn Đức Thắng.


Hàng Bút


Nay là đoạn phố Thuốc Bắc, từ phố Hàng Phèn đến phố Hàng Bồ - phố Bát Đàn.

Hàng Bừa (hoặc Hàng Cuốc)


Nay là phố Lò Rèn.

Hàng Cá


Nay là phố Gia Ngư.

Hàng Cá Tươi


Nay là phố Hàng Cá.

Hàng Cau


Nay là đoạn đầu phố Hàng Bè và đoạn cuối phố Hàng Mắm.


Hàng Chài


Nay là phố Lương Ngọc Quyến.

Hàng Chanh


Nay là ngõ Báo Khánh.

Hàng Chè


Nay là đoạn phố Đinh Tiên Hoàng, từ phố Cầu Gỗ đến phố Hồ Hoàn Kiếm.

Hàng Chén


Nay là phố Bát Sứ và phố Hàng Đồng.

Hàng Chiếu Cói


Nay là phố Ô Quan Chưởng.


Hàng Cỏ


Nay là đoạn phố Trần Hưng Đạo, từ phố Quán Sứ - phố Yết Kiêu đến phố Lê Duẩn.

Hàng Cơm


Nay là đoạn phố Văn Miếu, từ phố Nguyễn Khuyến đến phố Quốc Tử Giám.

Hàng Dép (hoặc Hàng Guốc)


Nay là đoạn phố Hàng Bồ, từ phố Hàng Ngang - phố Hàng Đào đến phố Hàng Cân - phố Lương Văn Can.

Hàng Đàn


Nay là đoạn phố Hàng Quạt, từ đình Xuân Phiến Thị (nhà số 4 phố Hàng Quạt) đến đình Đông Thổ (nhà số 2 phố Hàng Nón).

Hàng Đẫy


Nay là đoạn phố Nguyễn Thái Học, từ đầu đến phố Cao Bá Quát - phố Văn Miếu.


Hàng Đồng


Nay là phố Hàng Mã. Nhưng người dân vẫn gọi phân biệt hai phố đoạn từ phố Đồng Xuân - phố Hàng Đường đến phố Hàng Đồng - phố Bát Sứ ngày nay, là Hàng Mã. Đoạn còn lại (đến phố Phùng Hưng), là Hàng Đồng.

Hàng Đũa (ngõ)


Nay là phố Ngô Sĩ Liên.

Hàng Gà - Chợ Hôm


Nay là đoạn phố Huế, từ phố Lê Văn Hưu - phố Nguyễn Du đến phố Trần Xuân Soạn - phố Trần Nhân Tông.

Hàng Gà - Cửa Đông


Nay là phố Hàng Gà.

Hàng Gạo


Nay là phố Đồng Xuân.


Hàng Gạch


Nay là phố Nguyễn Văn Siêu và ngõ Gạch.

Hàng Giò


Nay là đoạn phố Bà Triệu, từ phố Hàng Khay - phố Tràng Thi đến phố Trần Hưng Đạo.

Hàng Gương


Nay là đoạn phố Hàng Bông, từ phố Hàng Hòm - phố Hàng Trống đến phố Hàng Mành - phố Lý Quốc Sư (Từ sau thời Hậu Lê đến trước thời Pháp thuộc, tên là phố Hàng Hài).

Hàng Hương (ngõ)


Nay là phố Hàng Cháo. Ở đây sản xuất các loại hương đen (Hàng Hương ở phố Phùng Hưng - phố Lý Nam Đế sản xuất các loại hương trầm).

Hàng Kèn


Nay là đoạn phố Quang Trung, từ phố Tràng Thi đến phố Nguyễn Du. Mời Bạn xem ý kiến của bạn Nguyễn Thục Uyên ở ảnh. Có hai ý kiến khác nay là đoạn phố Bà Triệu, từ phố Trần Hưng Đạo đến phố Nguyễn Du và nay là toàn bộ phố Ngô Văn Sở.

. Về phố Hàng Kèn bạn Nguyễn Thục Uyên cung cấp thông tin : + Ảnh số 1. Dốc Hàng Kèn đã được gọi là phố Hàng Kèn - Hà Thành Ngọ Báo, 1929. + Ảnh số 2. Phố Quang Trung được thay thế cho phố Hàng Kèn - báo Cứu Quốc, 1946. + Ảnh số 3. Địa danh Dốc Hàng Kèn - sách Hà Nội Chỉ Nam 1923.(Borgnis Desbordes nay là phố Tràng Thi, Riquier nay là phố Nguyễn Du). Dốc Hàng Kèn chính là phố Quang Trung ngày nay, cũng là lí do tại sao trường Quang Trung có tên cũ là trường Hàng Kèn. Dốc Hàng Kèn cũng như tên gọi Dốc Hàng Gà - Chợ Hôm (tức phố Huế) tất nhiên chả có cái dốc nào cả, theo nghĩa đen.


Hàng Khoá (hoặc Hàng Sắt)


Nay là đoạn phố Thuốc Bắc, từ phố Hàng Mã đến phố Hàng Cá - phố Lò Rèn.

Hàng Lam


Nay là phố Hàng Ngang. Có ý kiến khác nay là đoạn phố Thợ Nhuộm, từ phố Hàng Bông đến phố Hai Bà Trưng.

Hàng Lọng (hoặc Hàng Tàn)


Nay là đoạn phố Lê Duẩn, từ phố Nguyễn Thái Học đến phố Trần Hưng Đạo.

Hàng Mã Dưới


Nay là đoạn phố Mã Mây, từ phố Hàng Chĩnh đến phố Hàng Bạc.

Hàng Mã Trên


Nay là đoạn phố Hàng Mã, từ phố Đồng Xuân - phố Hàng Đường đến phố Hàng Đồng - phố Bát Sứ.


Hàng Mã Vĩ


Nay là đoạn phố Hàng Nón, từ đình Đông Thổ (nhà số 2) đến đình Yên Nội - Đông Thành (nhà số 46, nay là UBND phường Hàng Gai).

Hàng Màn


Nay là đoạn phố Hàng Giầy, từ phố Hàng Chiếu đến phố Nguyễn Siêu - ngõ Gạch.

Hàng Mây


Nay là đoạn phố Mã Mây, từ phố Đào Duy Từ đến phố Hàng Chĩnh.

Hàng Mụn


Nay là phố Hàng Bút.

Hàng Nâu


Nay là đoạn phố Trần Nhật Duật, từ phố Hàng Khoai đến phố Ô Quan Chưởng.


Hàng Nghiên


Nay là phố Ngô Sĩ Liên (Sang thời Pháp thuộc gọi là ngõ Hàng Đũa).

Hàng Nồi


Nay là đoạn cuối phố Hàng Bồ.

Hàng Quạt


Nay là đoạn phố Lương Văn Can, từ phố Hàng Bồ đến đình Xuân Phiến Thị (nhà số 4 phố Hàng Quạt).

Hàng Rau


Tên khác của ngõ Hàng Hành.

Hàng Sành


Nay là phố Hàng Chĩnh.


Hàng Sơn


Nay là phố Chả Cá (Từ thời tạm chiếm đến trước tháng 6/1964, là phố Hàng Chả Cá).

Hàng Sũ


Nay là phố Lò Sũ.

Hàng The


Nay là đoạn phố Hàng Đào, từ đình Đồng Lạc đến phố Cầu Gỗ - phố Hàng Gai.

Hàng Thêu


Nay là đoạn phố Hàng Trống và phố Lê Thái Tổ (từ phố Nhà Thờ đến phố Tràng Thi).

Hàng Thuốc Bắc


Nay là đoạn phố Thuốc Bắc, từ phố Hàng Vải đến phố Hàng Bút.


Hàng Thừng (Thời Pháp thuộc tên là phố Hàng Sách)


Nay là đoạn cuối phố Hàng Gai.

Hàng Tiện


Nay là đoạn đầu phố Hàng Gai.

Hàng Trứng (ngõ)


Nay là phố Đông Thái.

Hàng Trứng (phố)


Nay là đoạn phố Hàng Mắm, từ phố Trần Quang Khải đến phố Nguyễn Hữu Huân.

Hàng Vải


Nay là đoạn phố Thuốc Bắc, từ phố Hàng Bút đến phố Hàng Phèn. (Hồi ấy, để tránh nhầm lẫn, người ta gọi phố Hàng Vải ngày nay là phố Hàng Vải Thâm).Hàng Vôi Ngoài


Nay là phố Hàng Vôi.

Hàng Vôi Trong


Nay là đoạn phố Lý Thái Tổ, từ phố Lò Sũ đến phố Trần Nguyên Hãn.


Bổ sung một vài "phố Hàng" chưa từng thấy tài liệu nào đề cập trước đây:Hàng Đòn


Đoạn phố Bà Triệu, từ ngã tư Tràng Thi, Hàng Khay, Hàng Trống đến ngã tư Hai Bà Trưng (tiếp đến mới là phố Hàng Giò). Phần trên mảnh bản đồ thứ nhất.


Hàng Gáo


Nay là toàn bộ phố Cửa Nam, từ ngã tư Tràng Thi, Thợ Nhuộm, Hàng Gáo (sau này Tràng Thi mới kéo dài cắt qua vườn hoa Cửa Nam và phố Phan Bội Châu mở thêm thành ngã sáu). Phần trên mảnh bản đồ thứ hai.


Ngõ Hàng Tương


Đoạn phố Hai Bà Trưng, từ Hàng Bài đến Bà Triệu.


Hàng Vải Đen


Đoạn phố Hàng Trống, từ Hàng Gai đến Báo Khánh. Mép trên mảnh bản đồ thứ ba.Tác giả: Trần Quang Dũng

Comments


bottom of page