top of page
​AD

Vấn Đề Bài Trừ Bách Việt và Những Gì Nằm Trong Lãnh Thổ Trung Quốc Ngày Nay

Vùng đất phía Nam Dương Tử ngày nay thuộc về Trung Quốc, không có nghĩa vùng đất này đã là của Trung Quốc từ thời tiền sử.

Tượng người Việt cắt tóc, búi tóc, xăm mình theo phong tục tộc Việt được tìm thấy ở Chiết Giang, lãnh thổ của nước Việt.

Có một số người vì tâm lý bài Trung Quốc mà bài luôn cả những gì liên quan tới nguồn gốc dân tộc Việt, cho rằng Bách Việt là của Trung Quốc, vì Bách Việt một phần lớn đã nằm lại phần đất thuộc Trung Quốc ngày nay, hay họ cũng cho rằng nguồn gốc người Việt là bản địa, phát triển từ người Hòa Bình lên thành người Việt ngày nay, các văn hóa ở Việt Nam có nguồn gốc bản địa, không phải có nguồn gốc từ vùng Dương Tử.


Đó là một hình thức của sự cực đoan, đã cực đoan thì không còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và chính xác, đúng sự thật.Nguồn gốc của tổ tiên người Hoa Hạ là từ vùng Cam Túc - Thanh Hải, họ xâm lược vào vùng đồng bằng sông Hoàng Hà vào khoảng 5.000 - 6.000 năm gần đây, điều đó có nghĩa, các văn hóa ở vùng trung lưu và hạ lưu sông Hoàng Hà, của những văn hóa Ngưỡng Thiều, Đại Vấn Khẩu có chủ nhân khác, trước khi người Hoa Hạ xâm nhập, chiếm đóng và đồng hóa dân bản địa. Do đó, vùng Hoàng Hà cũng chỉ nằm trong sự kiểm soát của họ từ cuối thời kỳ đồ đá mới mà thôi.


Và họ bắt đầu xâm lược xuống phía Nam, mới chỉ bắt đầu từ nhà Thương, nhà Thương ban đầu đã chiếm các vùng Hồ Bắc, Giang Tô, Chiết Giang, để sau đó các vùng đất này trở thành đất phân phong, trở thành các nước chư hầu của nhà Chu, trong đó hai nước Ngô (Giang Tô), Việt (Chiết Giang) là hai nước đã tự đồng hóa với văn hóa Việt (cắt tóc, xăm mình) để lập nước.


Phải tới sau đó, khoảng 400 năm trước, nước Sở tiến xuống Hồ Nam, xuống Vân Nam, rồi nhà Tần bắt đầu xâm lược Dạ Lang, xuống Lưỡng Quảng, cuộc xâm lược của người Hán đã kết thúc quá trình xâm chiếm và đô hộ từng bước đó, thì lúc ấy dần dần các vùng đất phía Nam mới thực sự bị người Hoa Hạ chiếm đóng và dần dần trở thành các vùng đất của họ.Đó là giá trị của việc hiểu biết và nhìn nhận đúng về nguồn gốc của dân tộc mình, từ góc nhìn đó, ta biết rằng người Hoa Hạ mới chỉ có được các vùng đất vùng phía Nam Dương Tử dần dần qua thời gian, bắt đầu từ nhà Thương ở khoảng 3.800 năm trước, thời thời Sở - Tần - Hán thì các vùng đất đó mới thuộc sở hữu của họ.


Do đó, nguồn gốc của người Việt ở đó không có nghĩa người Việt có nguồn gốc từ Trung Quốc, mà ngược lại, các vùng đất đó là nguồn gốc của người Việt trước khi bị Trung Quốc chiếm đóng. Vùng Hoàng Hà là một trong những nguồn gốc quan trọng của người Việt, đã bị chiếm đóng vào khoảng 5.000 - 6.000 năm trước, và kể từ thời điểm đó, người Việt đã phát triển chủ yếu là ở vùng phía nam Dương Tử, và tới khoảng 2.400 - 2.200 năm thì chính thức toàn bộ các vùng đất đã bị người Trung Quốc chiếm lấy.


Nên vấn đề là các văn hóa là nguồn gốc của người Việt trước khi bị Trung Quốc chiếm đóng, Bách Việt cũng là nguồn gốc chung của người Việt với người cổ đại nam Dương Tử trước khi bị Trung Quốc chiếm đóng, nên việc bài trừ các văn hóa nay thuộc đất Trung Quốc, hay bài trừ lịch sử ở Bách Việt cũng chính là bài trừ cội nguồn thực sự của dân tộc ta, mà Trung Quốc thì rất muốn như thế.Một trong những chiêu trò để khiến người Việt hiểu nhầm về nguồn gốc của mình, đó là Trung Quốc ra rả tuyên truyền rằng Bách Việt là của họ, tẩy não những người Việt bị đồng hóa ở phía Nam rằng họ có chung nguồn gốc với người phía Bắc, tuyên truyền rằng người Việt là con rơi của Bách Việt, kêu gọi về với vòng tay của Bách Việt, nhưng mọi người có nhận ra vấn đề là gì ở đây không?


Tức Trung Quốc đang cố gắng biến Bách Việt thành của mình, cố gắng tuyên truyền vùng đất này đã thuộc về họ từ thời tiền sử, và người Việt, đất nước Việt Nam từng là một phần của nó nhưng tách ra khỏi “Bách Việt của Trung Quốc”, đây là một kiểu xảo trá rất nguy hiểm, đổi trắng thay đen, cố gắng xóa bỏ hoàn toàn sự thực rằng Bách Việt có nguồn gốc chung, có chung văn hóa, phong tục (nhuộm răng, xăm mình, đi chân trần...), ngôn ngữ và lịch sử trước khi người Hán xâm lược.


Đấu tranh văn hóa là một điều phức tạp, Trung Quốc thâm độc, chiêu trò, xảo trá thế nào thì ai cũng biết, nếu không tỉnh táo, nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, trung thực, thì ta rất dễ bị chính người Trung Quốc lừa vào cái bẫy cực đoan mà họ đã bày sẵn ra.Nhìn nhận đúng lịch sử, đúng nguồn gốc, cũng chính là cách đấu tranh hữu hiệu nhất với những luận điệu xuyên tạc của người Trung Quốc và không ít thành phần tiếp tay ở Việt Nam, có nhìn nhận đúng, mới có cơ sở, có bằng chứng để bẻ gãy những luận điệu xuyên tạc của những đối tượng kia.Nguồn: Lược Sử Tộc Việt

Comentarios


Không bao giờ bỏ lỡ bản tin mới

Đăng ký nhận thư từ Ngoài Kia

Cảm ơn bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ sớm.

bottom of page