top of page
​AD

Thứ Tự Kế Vị Trưởng Khóa Học Viện Ngoài Kia

Nếu một Trưởng khóa Học Viện Ngoài Kia không thể thực hiện các nhiệm vụ của niên khóa, trách nhiệm sẽ được chuyển cho một người lãnh đạo khác theo một thứ tự cụ thể.


Thứ tự kế vị Trưởng khóa Học viện Ngoài Kia được lập ra để chỉ định ai có thể trở thành Trưởng khóa mới trong trường hợp trưởng khóa đương nhiệm hoặc trưởng khóa tân cử mất tích, tàn phế, qua đời, từ chức, hay bị cách chức mà không cần phải qua một cuộc bầu cử mới.Thứ tự kế vị hiện nay


Đây là danh sách thứ tự kế vị Trưởng khóa Học viện Ngoài Kia hiện thời, như đã được nêu chi tiết trong quy định kế vị Trưởng khoá Học viện Ngoài Kia năm 2024. Trưởng khóa hiện tại là Chu Lam (Nguyễn Quốc Cường).


  • Phó trưởng (bỏ trống)

  • Giám đốc Tài chính (Đương nhiệm: Vũ Vi Thảo)

  • Giám đốc Sáng tạo (Đương nhiệm: Đỗ Minh Đăng)

  • Giám đốc Thời trang (Đương nhiệm: Nguyễn Quốc Cường)

  • Cố vấn tối cao (Đương nhiệm: Tưởng Văn Bình)

  • Chủ tịch Học viện (Đương nhiệm: Thomas Nguyễn)


Tiêu chuẩn trở thành Trưởng khóa


Những ai là thành viên Ngoài Kia, ít nhất 21 tuổi và là thành viên Ngoài Kia ít nhất 1 năm thì sẽ đủ tiêu chuẩn để giữ chức Trưởng khóa Học viện Ngoài Kia.Động cơ thiết lập thứ tự kế vị


Thứ tư ngày 12/3, một ngày sau khi Vas, lãnh đạo thứ tư của Học viện Ngoài Kia khóa 2024 từ chức, Chủ tịch Học viện Ngoài Kia Thomas Nguyễn (Anh Mac) đề xuất lập thứ tự kế vị Trưởng khóa và biến sự ra đi của Vas thành một trường hợp nghiên cứu và thực hành.


Mac cũng đề nghị Trưởng khóa lựa chọn một Phó trưởng, người chỉ huy thứ hai. Phó trưởng khóa sẽ đảm nhận vai trò trưởng nhóm nếu người lãnh đạo hiện tại vì lý do nào đó không thể thực hiện vai trò lãnh đạo của mình.


Mac tự bổ nhiệm mình là người cuối cùng trong danh sách kế vị, dưới quyền tất cả các giám đốc bộ phận, trong trường hợp tất cả những người được bổ nhiệm khác đều thất bại. Hội đồng quản trị Ngoài Kia đã thông qua sự thay đổi này, xếp Phó trưởng vào hàng ngũ kế nhiệm, trước các giám đốc và cố vấn tối cao.

Comments


bottom of page